Última actualización o 25 de Agosto de 2018

Resolvemos todas as túas dúbidas

Este aviso contén a información legal que regula o uso do sitio web www.electromiño.es, e propietario de CREACIONES LUMINOSAS S.L con el NIF; B36351484. de España en diante con nome comercial ELECTROMIÑO. En reciprocidad, lestes deben estar dispostos a aceptar e respectar todos os puntos no contido do presente documento, que non están exentos de sufrir futuras variacións nalgúns dos seus puntos, de acordo coas necesidades que Electromiño requira, así como as novas normativas de Política de privacidade do Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD), substitúao de obrigado cumprimento.


Introdución

Electromiño valora o interese que mostrou na nosa empresa, produtos e servizos ao visitar os nosos sitios web (www.electromiño.es) ou canles de comunicación relacionados, incluídos, entre outros, as nosas páxinas ou as nosas canles en redes sociais e blogues (en conxunto "Páxinas de Electromiño").


Política de Privacidade adaptada ao novo Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD), que substitúe á actual normativa vixente, de obrigado cumprimento a partir do 25 de maio de 2018.

Electromiño S. l. Rúa Foxo, 20 Baixo 36700 Tui – Pontevedra –España. O obxectivo deste aviso de privacidade é axudarlle ás nosas prácticas de privacidade, así como dos seus dereitos individuais.


Indice

RESPONSABLE Electromiño
FINALIDADE Xestionar o envío de información que os posibles clientes solicítennos mediante o formulario de contacto incluído na nosa web. www.electromiño.es
LEXITIMACIÓN Consentimento do interesado
DESTINATARIOS A información só está destinada aos posibles clientes que nos soliciten información sobre os produtos que ofrecemos.
DEREITOS Acceder rectificar e suprimir os datos, como outros dereitos como se explica na información adicional.
PROCEDENCIA Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na nosa páxina web. www.electromiño.es

RESPONSABLE


¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

O responsable dos datos cando nos solicitas información e orzamentos a través dos correos electrónicos, da nosa web (www.electromiño.es), sobre os servizos que ofrecemos, é Electromiño, onde a continuación detallamos os datos.

  Creaciones Luminosas S.L.
  Nombre comercial: Electromiño
  NIF: B36351484
  Rúa Foxo, 20 Baixo - 36700 Tui - Pontevedra - España
  Teléfono: +34 986 602 114
  Email: iluminacion@electromino.com
  Forma xurídica: Sociedad limitada.
  Obxeto social: Instalacións e montaxes eléctricos en iluminación, non industriais.
  CNAE: 4321 Instalaciones eléctricas
  Inscrita no rexistro mercantil de Pontevedra: Tomo 2445, Libro 2445, Folio 180, Sección 8, folla 25423, Inscripción 4.

Contacto

  Electromiño
  Teléfono: +34 986 602 114
  Email: iluminacion@electromino.com

Redes Sociais

  Facebook: https://www.facebook.com/electromino
  Twitter: https://twitter.com/electrominoled
  Pinterest: https://www.pinterest.es/electromio
  Google +: https://plus.google.com/b/115510575078214370938/+Electromi%C3%B1oTui
  Instagram: https://www.instagram.com/electrominoiluminacion
  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIL4kyq4WODZtTCod9T3MIA
  Vk: https://vk.com/electromino
  Vimeo: https://vimeo.com/electromino

Termos e condiciones web


As presentes Condicións describen os termos aplicables aos servizos e contidos ofrecidos a través do sitio web www.electromiño.es, así como a totalidade daqueles contidos no mesmo do que é titular de maneira conxunta CREACIONES LUMINOSAS S.LO titular ofrece os seus servizos exclusivamente en territorio español.

A utilización da web www.electromiño.es pola túa banda supón a aceptación sen reservas da totalidade das presentes Condicións de uso. Se non estiveses de acordo con estas condicións debes absterche de utilizar esta páxina. O uso do Portal require así mesmo que sexas maior de idade, así como que dispoñas da capacidade xurídica suficiente segundo a lexislación vixente de aplicación para quedar vinculado polas presentes condicións de uso.
La visita o utilización de la web www.electromiño.es por tu parte deberá hacerse en todo momento de forma responsable y ajustada a la legalidad vigente, las reglas de la buena fe, y respetando en todo caso los derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de CREACIONES LUMINOSAS S.L.

Queda expresamente prohibida a utilización, por calquera medio directo ou indirecto de calquera dos contidos da web www.electromiño.es con fins que sexan ou puidesen ser ilícitos, así como tamén a realización de calquera acción que cause ou poida causar dano de calquera tipo, ou alteracións non consentidas por < b>CREACIÓNS LUMINOSAS S. Lb> ou calquera dos seus contidos.

Sen prexuízo do carácter vinculante xeneral das presentes Condicións de Uso, existe a posibilidade de que certos servizos ou utilidades ofrecidas da web www.electromiño.es teñan unhas condicións especiais que complementen, substitúan, ou deixen sen efecto algunhas ou todas as presentes Condicións de Uso, que requirirán o teu consentimento expreso, e que en todo caso poderán ser consultadas antes da emisión deste.Propiedade intelectual e industrialTodos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o contido da web < b>www.electromiño.esb> (con carácter meramente enunciativo, mencionamos os seus textos, imaxes, logos, logotipos, signos, sons, animacións vídeos, código fonte, deseño, estrutura de navegación, bases de datos, etcétera), ou ben son titularidade da Electromiño ou ben son de Creacións Luminosas S. L. cos dereitos suficientes para a súa explotación en calquera forma e en especial os de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

O acceso ou a utilización da web < b>www.electromiño.esb> pola túa banda non pode considerarse de ningún xeito como outorgamento de dereitos, autorizacións ou licenzas de ningún tipo por parte de < b>Creacións Luminosas S. L,b> ou de terceiros, respecto do seu contido. Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, en calquera modalidade, de calquera contido suxeito a dereitos de propiedade intelectual do mencionado na presente cláusula, salvo que se conte co previo e expreso consentimento por escrito do seu titular.

Sen prexuízo do expresado no parágrafo anterior, a marca comercial ELECTROMIÑOb e o logotipo de ELECTROMIÑOson propiedade de “Creacións Luminosas S. L.”b> (sociedade mercantil domiciliada en España), e o acceso ou a utilización a web www.electromiño.es pola túa banda non supón o outorgamento de ningún dereito de calquera natureza sobre eles. Prohíbese expresamente a súa utilización para fins comerciais nin para ningún outro fin.

Creaciones Luminosas S.L
resérvanse o dereito de exercitar fronte ao usuario as accións xudiciais e extraxudiciais que correspondan, derivadas de calquera actuación deste que infrinxa os dereitos de propiedade Intelectual e/ou industrial existentes sobre os materiais e contidos da web www.electromiño.es, e iso sen prexuízo de calquera outras actuacións, xudiciais ou extraxudiciais que puidesen levar a cabo Creaciones Luminosas S.L, ou outras terceiras persoas, físicas ou xurídicas, que puidesen resultar titulares dos devanditos dereitos, en defensa dos mesmos.